Verhalen, de tweede werkelijkheid

Laat de verbeelding spreken.
  • Het zijn maar sprookjes!
  • Je vertelt verhaaltjes!
  • Ik geloof niet in sprookjes!

Sprookjes, maar ook sagen, legenden en mythen, hebben een dubieuze status wanneer het gaat om de waarheid. Sprookjes, sagen, legenden en mythen zijn verhalen, waarin zulke bijzondere dingen gebeuren, dat ze onmogelijk waar kunnen zijn. En toch zijn het verhalen die er voor zorgen dat je kunt ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Het verhaal is de plaats waar alles kan en je kunt dwalen en zonder gevaar jezelf even kunt verliezen. Je kunt even vertoeven in een andere werkelijkheid.

Tijdens het lezen van een goed boek kun je in dezelfde toestand geraken. Iedere lezer kan opgegaan in een mooi boek. Je hoort en ziet dan even niks meer om je heen. Als je dan even opkijkt, dan kan het zijn dat de echte wereld een beetje onwerkelijk op je overkomt. Je moet echt even loskomen van het verhaal. Soms is het net alsof je eventjes een andere werkelijkheid hebt geleefd.

Sprookjes, sagen, legenden en mythen vertellen de tweede werkelijkheid

Verhalen spelen met de werkelijkheid. In een verhaal kan alles gebeuren wat in de “echte” wereld niet kan. Toch zijn verhalen meestal waar. De hersenspinsels die tot een verhaal worden gesponnen zijn tenslotte gemaakt van echte menselijke gedachten. Alle verzonnen verhalen worden door de mens verzonnen.

Je kunt in verhalen proberen realistisch te zijn maar je kunt ook de wetten van de natuur tarten. In een verhaal kunnen het leven, de dood, goed en kwaad in een ander daglicht komen te staan. Verhalen nemen je mee naar een tweede werkelijkheid, niet omdat alles wat in verhalen gebeurt echt kan, maar omdat verhalen onze verlangens, fantasieën en verbeelding vertolken.

Verhalen zijn om te vertellen

In sprookjes, sagen en mythen, gebeuren dingen die onze stoutste dromen, onze grootste wensen en diepste verlangens vertolken. Liefde en haat, begeerte, opoffering, levenslust en……

Sprookjes sagen en mythen bevatten daarnaast bijna altijd een verdraait menselijke wijsheid. Teveel begeerte lijdt in bijna alle sprookjes tot verderf. Als je liegt wordt je ooit achterhaald door de waarheid. Heldenmoed en opoffering worden maar al te vaak als goede daden omschreven en wekken onze sympathie.

Sprookjes, sagen, mythen en andere verhalen vertellen niet alleen in woorden. Verhalen en vooral goed vertelde verhalen roepen sfeer en emotie op in de sfeer zit de magie van het verhalen vertellen. De beleving van de luisteraar, de sfeer en de magie van het vertellen……., daar zijn geen woorden voor.