Het zijn maar sprookjes! Je vertelt sprookjes! Ik geloof niet in sprookjes!

Sprookjes, maar ook sagen en mythen, hebben een dubieuze status wanneer het gaat om de waarheid. Sprookjes zijn verhalen, waarin zulke bijzondere dingen gebeuren, dat ze onmogelijk waar kunnen zijn. Sprookjes berusten net als dromen: op bedrog! De titel van dit schrijven beweert tegendeel en ik wil graag uitleggen waarom ik dat vindt.

Dromen en realiteit

Soms wordt je wakker en sluimer je nog een beetje na. Dan kun je in een toestand terecht komen waarin je dromen zich vermengen met de dagelijkse werkelijkheid. Je bevindt je als het ware in twee werelden, of misschien tussen twee werelden. Op dat niveau ben je vaak niet goed in staat om droom en realiteit te onderscheiden. Droom je bijvoorbeeld dat je boos bent op je partner, dan kan het best zijn dat je dit tijdens het ontwaken maar moeilijk los kunt laten. Eenmaal goed wakker ben je nog steeds boos, terwijl je weet dat iemand “onschuldig” naast je ligt te slapen.

Tijdens het lezen van een goed boek kun je in dezelfde toestand geraken. Iedere lezer kan opgegaan in een mooi boek. Je hoort en ziet dan even niks meer om je heen. Als je dan even opkijkt, dan kan het zijn dat de echte wereld een beetje onwerkelijk op je overkomt. Je moet echt even loskomen van het verhaal. Soms is het net alsof je eventjes een andere werkelijkheid hebt geleefd.

Sprookjes en andere verhalen spelen met de werkelijkheid

Verhalen en dromen spelen met de werkelijkheid. In een verhaal en een droom kan alles gebeuren wat in de echte wereld niet kan. Toch zijn verhalen en dromen waar. De hersenspinsels die zich aan ons voordoen zijn tenslotte gemaakt als echte menselijke gedachten.

Een verhaal begint net als een droom met een gedachte van de verteller. Alle verzonnen verhalen worden door de mens verzonnen. En zelfs al is het een waar gebeurd verhaal, dan nog moeten we de woorden eerst zelf bedenken.

Je kunt in verhalen proberen realistisch te zijn maar je kunt ook de wetten van de natuur tarten. In een verhaal kun je de zwaartekracht opheffen. In een verhaal kunnen het leven, de dood, goed en kwaad in een ander daglicht komen te staan. In die zin zijn verhalen net als het leven zelf. Niet omdat alles wat in verhalen gebeurt echt kan, maar omdat verhalen onze verlangens, fantasieën en verbeelding vertolken.

Sprookjes zijn echt waar

Met de hiervoor geschreven woorden in ogenschouw kun je met enig recht beweren dat ook sprookjes waar zijn. In sprookjes, maar ook in sagen en mythen, gebeuren dingen die onze stoutste dromen, onze grootste wensen en diepste verlangens vertolken. Liefde en haat, begeerte, opoffering, levenslust en…..vul de lijst maar verder aan. Sprookjes sagen en mythen bevatten daarnaast bijna altijd een wijsheid.
Teveel begeerte lijdt in bijna alle sprookjes tot verderf. Als je liegt wordt je ooit achterhaald door de waarheid. Heldenmoed en opoffering worden maar al te vaak als goede daden omschreven en wekken onze sympathie.

Sprookjes, sagen en mythen, daar waar het onmogelijke gebeurt blijft het verhaal altijd menselijk en dat is maar al te waar.

Daar zijn geen woorden voor

Sprookjes, sagen, mythen en andere verhalen vertellen niet alleen in woorden. Verhalen en vooral goed vertelde verhalen roepen sfeer en emotie op in de sfeer zit de magie van het verhalen vertellen. De beleving van de luisteraar, de sfeer en de magie van het vertellen……., daar zijn dan weer geen woorden voor.