Samhain, de donkere tijd van het jaar breekt aan.

De donkere tijd van het jaar breekt aan. Vanuit de Keltische folklore is dit de tijd dat de sluier tussen leven en dood op zijn dunst is. Dat is niet verwonderlijk. De natuur trekt zich terug, de bladeren vallen van de bomen. De natuur sterft ogenschijnlijk. Voor de oude Kelten betekende dit dat er een tijd van donker en dood aanbreekt. Samhain is voor de oude Kelten een tijd van voorouderverering.

In vroeger tijden bracht men met Samhain (spreek uit als Sauwn) offers aan de voorouders om hen gunstig te stemmen. Naast voorouderverering was Samhain ook de tijd om boze geesten weg te jagen.

De christelijke kerk heeft Samhain omarmt en gekerstend tot Allerzielen en Allerheiligen. Tijdens de kerstening heeft de kerk goed opgelet wat de heidense gebruiken waren. De kerk gebruikte de heidense riten en gaf er een christelijke betekenis aan. Een bijzonder effectieve manier om het Avondland te bekeren. Zo werd Samhain, de tijd van de voorouderverering door de kerk omgebogen tot Allerheiligen en Allerzielen.

Samhain, Natuur trekt zich terug

Samhain is het moment dat de natuur sterft. Dit is in de oude Keltische traditie een einde maar ook een begin. De Kelten zagen de tijd als een cirkel. Een cirkel van de seizoenen die elk jaar opnieuw volgens hetzelfde patroon van herfst, winter, lente en zomer voorbij trok. Dit is het Keltische jaarwiel. In het Keltisch jaarwiel is Samhain niet alleen een einde maar ook een begin. Samhain is een verwijzing naar het einde en het begin van het leven in de natuur! Wij vieren oud en nieuw in december maar in oude tijden, toen met nog leefde volgens het ritme van de natuur was november het einde van het jaar. Het einde van het jaar voltrekt zich dan op het moment dat de natuur zich terug trekt. De dagen worden kort en koud, de donkere tijd van het jaar breekt aan. De natuur sterft en trekt zich terug in de aarde. In het sterven van de natuur licht de kiem van het opnieuw uitbotten al besloten.

Samhain en Halloween

In Nederland zien we dat de traditie van Halloween steeds meer komt overwaaien. Oorspronkelijk is Halloween een Engelse en Ierse traditie waar Keltische en christelijke elementen zijn samengevoegd. Nu zie je onder Amerikaanse invloed, dat Halloween zich vooral tot griezelfeest beperkt. Halloween is ver verwijderd van de Keltische folklore en wortels Samhain. Halloween draait slechts op snoepgoed en griezelfeestjes. Samhain is een Keltisch feest dat geworteld is in de beleving van de natuur en de eeuwigdurende cirkel van leven en dood.

Samhain voor vandaag

Samhain wordt tegenwoordig vooral gevierd door mensen met interesse in folklore en oude natuurgodsdiensten. Er is een warme belangstelling om oude tradities opnieuw uit te vinden. Juist in onze moderne tijd, waarin de moderne mens telkens meer op gespannen voet met de natuur leeft wordt deze behoefte groter. De traditionele folkloristische kijk op het leven biedt overzicht en rust. Daarbij is leven met oeroude tradities inspirerend en voor veel mensen een zinvolle manier om naar het leven te kijken.